Avís Legal

Fundació Nova Feina de la Comunitat Valenciana (d’ara en avant Nova Feina, l’entitat o la fundació indistintament), de nacionalitat espanyola i titular del lloc web novafeina.org és una fundació privada, no governamental, sense ànim de lucre, amb domicili social a Quart de Poblet (València), CP: 46.930, Carrer Aparellador Antonio Monzó, 11 sota esquerra, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat Valenciana amb el número 520 (V), CIF: G-53.863.403. proteccion.datos@novafeina.org Tant el domini principal novafeina.org com els secundaris: empresamassocial.es, espenta.org i espentajove.org, són titularitat de Nova Feina i estan regulats per la nostra política de privacitat i aquest avís legal.

Condicions generals de l’ús de la web

Nova Feina l’informa que l’accés i ús d’aquesta pàgina web i tots els subdominis i directoris inclosos sota la mateixa (d’ara en avant, conjuntament denominats com el Portal), així com els serveis o continguts que a través d’ell es puguen obtenir, estan subjectes als termes que es detallen en aquest Avís Legal, sense perjudici que l’accés a algun d’aquests serveis o continguts puga precisar de l’acceptació d’unes Condicions Generals, o particulars addicionals. Per això, si les consideracions detallades en aquest Avís Legal no són de la seua conformitat, preguem no faça ús del Portal, ja que qualsevol ús que faça del mateix o dels serveis i continguts en ell inclosos implicarà l’acceptació dels termes legals recollits en aquest text. Atès que, per la naturalesa d’Internet, es puga accedir al Portal des de qualsevol part del món, els continguts d’aquest, així com els serveis que en general ofereix Nova Feina van dirigits a les persones usuàries (usuària d’ara en avant) que operen en qualsevol país. No obstant l’anterior, en sol·licitar la contractació de qualsevol tipus de serveis i continguts oferits, Nova Feina es reserva el dret a rebutjar la prestació de serveis o l’enviament de continguts, en aquells casos que estime oportú. Nova Feina es reserva el dret a realitzar canvis en el Portal sense previ avís, a fi d’actualitzar, corregir, modificar, afegir o eliminar els continguts del Portal o del seu disseny. Els continguts i serveis del Portal s’actualitzen periòdicament. Pel fet que l’actualització de la informació no és immediata, li suggerim que comprove sempre la vigència i exactitud de la informació, serveis i continguts arreplegats en el Portal. Les condicions i termes que s’arrepleguen en el present Avís poden variar, per la qual cosa li convidem al fet que revise aquests termes quan visite de nou el Portal o sol·licite un nou servei. Així mateix, el present Avís Legal s’entendrà sense perjudici de qualssevol altres Condicions Generals, i particulars, que regulen l’accés a béns i serveis concrets dins del Portal.

Drets de propietat intel·lectual i de propietat industrial

Tant el disseny del Portal i els seus codis font, com els logos, marques i altres signes distintius que apareixen en aquest, pertanyen a Nova Feina o entitats col·laboradores i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial. Igualment estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial les imatges, logos i melodies, etc. continguts en el servidor de Nova Feina. El seu ús, reproducció, distribució, comunicació pública, transformació o qualsevol altra activitat similar o anàloga, queda totalment prohibida llevat que medie expressa autorització de Nova Feina. En tot cas, Nova Feina declara la seua respecte als drets de propietat intel·lectual i industrial de tercers; per això, si considera que aquest lloc poguera estar violant els seus drets, preguem es pose en contacte amb nosaltres en la següent direcció d’e-mail: info@novafeina.org

Links o hiperenlaces

Facilitem l’accés a altres pàgines web que considerem poden ser del seu interès. L’objectiu d’aquests enllaços és únicament facilitar-li la cerca dels recursos que li puguen interessar a través d’Internet. No obstant això, aquestes pàgines no li pertanyen, ni fa una revisió dels seus continguts i, per això, no pot fer-se responsable d’aquests, del funcionament de la pàgina enllaçada o dels possibles danys que puguen derivar-se de l’accés o ús d’aquesta. Així mateix, Nova Feina, es mostra plenament respectuosa amb els drets de propietat intel·lectual o industrial que li puguen correspondre, a terceres persones, sobre les pàgines web a les quals es referisquen els citats enllaços. Per tal motiu, si considera que l’establiment dels citats enllaços poguera estar violant els seus drets, preguem ens el comunique com més prompte millor. D’altra banda, amb caràcter general s’autoritza l’enllaç de pàgines web o d’adreces de correu electrònic al Portal, excepció feta d’aquells supòsits en els quals, expressament, Nova Feina manifeste el contrari. Addicionalment, i en tot cas per a entendre aplicable aquesta autorització general, aquests enllaços hauran de respectar, necessàriament, la següent condició: l’establiment de l’enllaç no suposarà, per si mateix, cap mena d’acord, contracte, patrocini ni recomanació per part de Nova Feina de la pàgina que realitza l’enllaç. No obstant l’anterior, en qualsevol moment Nova Feina podrà retirar l’autorització esmentada en el paràgraf anterior, sense necessitat d’al·legar cap causa. En tal cas, la pàgina que haja realitzat l’enllaç haurà de procedir a la seua immediata supressió, tan prompte com reba la notificació de la revocació de l’autorització per part nostra.

Frames o marcs

Nova Feina prohibeix expressament la realització de “framings” o la utilització per part de tercers de qualssevol altres mecanismes que alteren el disseny, configuració original o continguts del seu Portal.

Publicitat

En el Portal s’inserirà aquella publicitat de Nova Feina o de terceres empreses anunciants que considerem puga ser del seu interès. Sense perjudici del que s’estableix en la Política de Privacitat, Nova Feina es compromet a no facilitar informació seua als anunciants, excepte dades estadístiques anònimes sobre la utilització del Portal, amb la finalitat que es puga millorar el servei i oferir productes conforme a les expectatives de les usuàries. No obstant això, Nova Feina l’informa que els anunciants i proveïdors, per mitjà de cookies, poden tenir la possibilitat d’obtenir informació sobre vostè, els usos que fa dels serveis i els seus moviments a través de la xarxa. Per no tenir vinculació amb els usos que d’aquesta informació puga realitzar l’empresa anunciant, no ens fem responsables de la recollida d’informació per aquestes empreses. Nova Feina pot utilitzar cookies quan una usuària navega pels seus llocs i pàgines web. Les cookies que es puguen utilitzar en els llocs i pàgines web de FUNDACIÓ NOVA FEINA s’associen únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (una usuària anònima), i no proporcionen per si mateixes cap dada personal de la usuària. Les cookies serveixen només per a finalitats exclusivament internes, com són les estadístiques d’accés a aquest lloc web. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors o llocs web. La usuària té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur. Per favor, consulte les instruccions i manuals del seu navegador per a ampliar aquesta informació. Per a utilitzar-la, no resulta necessari que la usuària permeta la instal·lació de les cookies enviades per Nova Feina.

Privacitat

Nova Feina compleix amb el Reglament General de Protecció de Dades (UE 2016/679 de 27 d’abril de 2016, RGDP), i altra legislació aplicable, i manté una política de privacitat sobre les dades personals, en la qual es descriu, principalment, l’ús que Nova Feina fa de les dades de caràcter personal, i s’informa la usuària detalladament de les circumstàncies essencials d’aquest ús i de les mesures de seguretat que s’apliquen a les seues dades de caràcter personal, per a evitar que tercers no autoritzats puguen accedir a ells.

Responsabilitats de la usuària

La usuària es compromet a utilitzar els serveis del Portal d’acord amb els termes expressats en el present Avís Legal, sent responsable del seu ús correcte. La usuària que actue contra la imatge, bon nom o reputació de Nova Feina, així com qui utilitze il·lícita o fraudulentament els dissenys, logos o continguts del Portal i/o viole en qualsevol forma els drets de propietat intel·lectual i industrial del Portal o dels continguts i serveis d’aquesta, serà responsable enfront de Nova Feina de la seua actuació.

Responsabilitats de Nova Feina

Ús incorrecte del Portal: Nova Feina ha creat aquest Portal per a la promoció de les seues activitats i per a facilitar l’accés als seus serveis, però no pot controlar la utilització del mateix de forma diferent a la prevista en el present Avís Legal; per tant, l’accés al Portal i l’ús correcte de la informació continguda en el mateix so responsabilitat de qui realitza aquestes accions, no sent responsable la fundació per l’ús incorrecte, il·lícit o negligent que del mateix poguera fer la usuària. Utilització dels continguts: L’entitat facilita tots els continguts del seu Portal, baix determinades condicions, i de bona fe, i realitzarà els seus millors esforços perquè els mateixos estiguen permanentment actualitzats i vigents; no obstant això Nova Feina no pot assumir cap responsabilitat respecte a l’ús o accés que realitzen les usuàries fora de l’àmbit al qual es dirigeix el Portal, la responsabilitat final del qual recaurà sobre la usuària. Així mateix, la fundació no pot controlar els continguts que no hagen sigut elaborats per ella o per tercers complint el seu encàrrec i, per tant, no respondrà en cap cas dels danys, continguts i indisponibilitats tècniques que pogueren causar-se per part de dites terceres. Publicitat: Nova Feina pot incloure en el Portal publicitat pròpia o de tercers per a oferir-li serveis que entenga que poden ser del seu interès. No obstant això, Nova Feina no pot controlar l’aparença d’aquesta publicitat, ni la qualitat i adequació dels productes o serveis a què aquesta es referisca, i, en conseqüència, Nova Feina no respondrà de cap mal que es poguera generar a la usuària per aquestes causes. Virus: l’entitat es compromet a aplicar totes les mesures necessàries per a intentar garantir a la usuària l’absència de virus, cucs, cavalls de Troia i elements similars en el seu Portal. No obstant això, aquestes mesures no són infal·libles i, per això, Nova FeinaA no pot assegurar totalment l’absència d’aquests elements nocius. En conseqüència, la fundació no serà responsable dels danys que els mateixos pogueren produir a la usuària. Fallades tecnològiques: Nova Feina ha conclòs tots els contractes necessaris per a la continuïtat del seu Portal i realitzarà els seus millors esforços perquè el mateix no patisca interrupcions, però no pot garantir l’absència de fallades tecnològiques, ni la permanent disponibilitat del Portal i dels serveis continguts en ell i, en conseqüència, no assumeix cap responsabilitat pels danys i perjudicis que puguen generar-se per la falta de disponibilitat i per les fallades en l’accés ocasionats per desconnexions, avaries, sobrecàrregues o caigudes de la xarxa no imputables a Nova Feina. Intercanvi d’informació: el Portal pot contenir determinades zones pensades perquè les diferents usuàries puguen posar en comú les seues experiències i per a fomentar l’intercanvi d’informació. No obstant això, la fundació únicament actua en aquests fòrums com a lloc de reunió i no controla les expressions abocades en aquests, per la qual cosa no assumeix cap responsabilitat per la veracitat o pertinència de les manifestacions efectuades en ells per les usuàries.

Llei aplicable i jurisdicció

La llei aplicable en cas de disputa o conflicte d’interpretació dels termes que conformen aquest Avís Legal, així com qualsevol qüestió relacionada amb els serveis del present Portal, serà la llei espanyola. Per a la resolució de qualsevol controvèrsia que puga sorgir en ocasió de la contractació, visita al Portal, protecció de dades o de l’ús dels serveis que en ell es puguen oferir, Nova Feina i la usuària acorden sotmetre les seues controvèrsies al sistema Arbitral de Consum, administrat per qualsevol de les Juntes Arbitrals als quals estiga sotmès prèviament Nova Feina, tal qual s’especifica en la pàgina Web www.novafeina.org

Informació sobre l’ús del servei per menors de 14 anys

Segons estableix la normativa de protecció de dades, per al tractament de dades personals de menors de 14 anys serà necessari el consentiment de pares o tutors. Per tant, si encara no eres major de 14 anys, utilitza aquesta pàgina Web únicament amb l’autorització dels teus pares o persones encarregades de la teua tutela. La protecció de dades personals de xiquets és molt important per a nosaltres. Per aquest motiu, queda prohibit l’accés i ús del portal als menors d’edat no autoritzats.

Usuàries que faciliten les seues dades a través de la pàgina web

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (UE 2016/679 de 27 d’abril de 2016, RGDP), i altra legislació aplicable, l’informem que les seues dades personals recaptades a través del lloc web són inclosos en fitxers titularitat de Nova Feina, i regits per la normativa publicada en la nostra política de privacitat. El titular de les dades personals haurà de dirigir-se per escrit a la persona responsable Delegada de Protecció de Dades en Nova Feina, mitjançant correu electrònic a proteccion.datos@novafeina.org o al domicili social anteriorment indicat, per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, esborrat i portabilitat de les seues dades , indicant en l’assumpte “protecció de dades” i acreditant la seua identitat de forma fefaent.
Scroll to Top