Taula responsabilidad social d'Alacant

Com pot la teua empresa ser + social?

La RSC és un terme molt gastat últimament perquè moltes empreses volen diferenciar-se de la seua competència usant la RSC. No obstant això la RSC no és un objecte d’usar i tirar o d’usar quan em convinga. Més aviat, i sent coherents, ha de ser una manera de gestionar l’empresa tenint molt en compte als meus grups d’interès, els famosos “stakeholders”. Podem enumerar els principals, encara que per la casuística de cada empresa, els grups d’interès poden ser molt diferents i variats.

Els principals grups d’interès per a l’empresa són:

  • Grups d’Interès Interns: els treballadors (incloent l’àrea directiva i gerencial, que també són treballadors de l’empresa), els accionistes/propietaris de l’empresa,
  • Grups d’Interès Externs: els nostres clients i proveïdors, l’entorn mig ambiental on ens movem i respectem, els competidors del meu entorn geogràfic on desenvolupe la meua activitat, les administracions Públiques, i les entitats socials i els moviments ciutadans del meu àmbit d’actuació.

Aquests 8 grups són els principals grups d’interès que les empreses han de considerar en la seua estratègia, tenir-los en compte i tenir un diàleg fluid amb ells, aplicar-los unes polítiques d’actuació personalitzes i comunicant-los tots els aspectes que puguen afectar el binomi empresa-grup d’interès, ja que aqueixa transparència i bona comunicació redundarà en un millor coneixement de totes les parts i, sobretot, generarà interessos comuns i podran identificar-se mútuament en uns valors compartits que segellaran per sempre una bona relació mútua.

En resum, la RSC és una manera de gestionar una empresa, on les persones passen a ser el centre de les relacions socioeconòmiques i, amb la legitimitat de continuar guanyant diners, els criteris de rendibilitat són igualment necessaris per a la supervivència de l’empresa.

Com comence a ser + social?

Moltes empreses comencen implementant progressivament la RSC en diferents àrees de la seua organització. Poden fer-ho per l’àrea de recursos humans, l’àrea de proveïdors i subministradors perquè tant producte com subministrador compartisquen valors i maneres de veure l’empresa recolzant-se en certificacions de sistemes de gestió dels seus recursos (polítiques ambientals, qualitat, seguretat i salut en el treball, etc.). No obstant això, cada vegada són més les empreses que han començat ja a apostar per la innovació social en els seus projectes de responsabilitat social, cosa que reforça la seua reputació corporativa mitjançant el suport de projectes que generen impacte social positiu. El mes de desembre passat es va constituir la taula RSC d’Alacant i Nova Feina va estar present en aqueixa taula.

Punxant en aquest enllaç podeu veure set exemples d’innovació social entre empreses. Sembla que ja es va prenent consciència que la innovació social és un bon camí per a fidelizar a clients i augmentar la reputació corporativa de l’empresa.

Quins avantatges m’aporta la Responsabilitat Social?

Una pregunta important que es fan molts empresaris a l’hora d’adoptar una política de RSC en la seua empresa a nivell estratègic, és a dir, que afecte a tots i cadascun dels nivells de l’organització, és la següent: Quins avantatges m’ofereix anar pel camí de la responsabilitat social? Perquè bàsicament dos molt importants: els meus empleats estaran més orgullosos de mi com a empresa i, a més, els meus clients i el mercat em veuran amb altres ulls molt més positius.

Perquè això siga així és necessari que com a empresa tinguem molt en compte aquests factors:

  • El suport gerencial i de l’alta direcció és fonamental.
  • Necessite detectar què està dins de la meua empresa que puga afavorir a la responsabilitat social, la qual cosa es diu l’anàlisi de materialitat, és a dir, identificar totes i cadascuna de les activitats que puguen ser RSC i que ja realitza l’empresa sense saber-ho.
  • Reconèixer que al meu voltant existeixen uns grups d’interès amb els quals he de reforçar la meua vinculació i posar el focus en valors compartits. Aquest aspecte és fonamental. Ja no vaig a soles, vaig de la mà de molts grups que m’interessa cuidar perquè m’influeixen en la meua estratègia i jo els influïsc a ells en la manera que tinc de fer les coses.
  • Involucrar a totes i cadascuna de les àrees de la meua organització en la meua aposta per la responsabilitat social de l’empresa.
  • Establir uns objectius assolibles i unes metes creïbles.
  • Mesurar i avaluar l’acompliment dels meus treballadors en funció dels objectius i metes de RSC fixats.
  • Comunicar la RSC, que important és contar el que faig i com ho faig. Si no comunique, no es coneix i no ens posem en valor. L’equació no quadra sense valor…
  • Col·laborar amb la meua competència. És més pràctic i rendible col·laborar en la mesura del possible, que competir feroçment i enfrontar-se al veí.

I moltes raons més. Els gerents de les empreses tenen molt bons motius per a gestionar les seues empreses amb criteris de responsabilitat social. Des d’un major compromís amb els seus treballadors, l’estalvi de costos de producció aplicant criteris d’eficiència, incrementant la diferenciació de la marca, fins a una major fidelització amb els seus clients generant valors compartits.

Ho podeu veure amb més detall ací i aquest altre blog. És tot un repte: ser una empresa més social, més compromesa amb les persones, amb el medi ambient, i en definitiva, amb la societat.

Un món més just, és possible i desitjable. En la Responsabilitat Social de l’Empresa tenim una magnífica eina per a aconseguir un món així. Siguem valents. Entrem en el món de les empreses + socials. Tots guanyem.

Deixeu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Suscríbete a nuestra newsletter

Scroll to Top