Fundació

La nostra missió és promoure la incorporació social i laboral de les persones en situació més vulnerable.

La nostra visió és ser una entitat reconeguda per la nostra capacitat d’integració social i laboral, gràcies al suport de la comunitat i les seues organitzacions.

Nova Feina es posiciona de manera activa davant les polítiques públiques que afecten la inclusió social i l’accés a l’ocupació de les persones vulnerables. Donem suport a les causes socials que promouen l’equitat, la justícia social i una economia compromesa amb l’entorn i la comunitat.

Els nostres valors

Justicia social

Justícia social

Creiem en una societat que garanteix l’accés als béns i serveis bàsics, promou la feina digna i les persones més desfavorides compten amb oportunitats per al seu desenvolupament.

Humanismo

Humanisme

La centralitat a la persona i el desenvolupament de les seves qualitats són l’eix de les nostres actuacions des d’un enfocament humanista i pel bé comú.

Equitat

Reconeixem la diversitat per prestar una atenció ajustada a les necessitats de cada persona.

Entusiasmo

Entusiasme

actuem des de la iniciativa, optimisme i confiança en el potencial humà. L’actitud i la motivació envers el canvi són claus en la resolució col·lectiva dels reptes.

Profesionalidad

Professionalitat

Ens comprometem amb el rigor, l’aprenentatge i la millora continuada, la gestió ètica i la transparència.

Corresponsabilitat

Corresponsabilitat: els reptes socials ens interpel·len tota la ciutadania, treballem des de la responsabilitat compartida entre tots els actors.

Logotipo de los Objetivos de Desarrollo Sostenible

Recolzem la iniciativa de l’Agenda 2030 i els 17 Objectius de Desenvolupament Sostenible i treballem per fer-ne una realitat i contribuir a crear una societat més igualitària i justa.

Els ODS constitueixen una crida universal a l’acció per posar fi a la pobresa, protegir el planeta i millorar les vides i les perspectives de les persones a tot el món.

La nostra activitat, orientada a promoure la incorporació social i laboral de les persones en situació més vulnerable, té especial incidència i impacte en sis dels ODS.

Desplaça cap amunt