Portal de transparència

Apostem per la transparència i la rendició de comptes i n’és una prova aquest espai virtual que mostra accés a la informació rellevant i actualitzada sobre la nostra organització, les seves activitats, programes i projectes, així com sobre el seu pressupost, les seves polítiques i els seus resultats.

Aquest portal de transparència és una mostra del nostre compromís amb la transparència i el retiment de comptes, i esperem que serveixi per enfortir la nostra relació amb els nostres públics, així com per mostrar la importància de la nostra tasca i l’impacte positiu que generem.

Ingressos

Els ingressos el 2022 van pujar a 677.304,63 € amb la següent distribució

No Data Found

No Data Found

Despeses

Les despeses el 2022 van ser de 651.494,75 € repartides en les partides següents

Impacte

El balanç social és l’eina d’avaluació i mesura de l’impacte que apliquem a les xarxes d’economia solidària.

Principals indicadors:

Contractacions
0
Persones ateses
0
Accions formatives
0
Persones formades
0
Serveis a institucions
0
Emprenedoria assessorada
0

Memòria d'activitats

Les memòries d’activitats recopilen la informació sobre les accions, els projectes i els èxits realitzats anualment. Inclouen detalls sobre esdeveniments, campanyes, programes, iniciatives i altres activitats rellevants que hagin estat dutes a terme per nosaltres.

Ens ajuden a avaluar el nostre progrés i exercici, identificar àrees de millora i definir objectius futurs.

Memòries anteriors

A la memòria d’activitats recopilem les nostres accions durant tot l’any. T’expliquem com contribuïm al canvi social mitjançant accions concretes que tenen com a finalitat millorar les condicions de vida, promoure la igualtat de les persones en situació de vulnerabilitat.

Informació econòmica, pressupostària i normativa

Desplaça cap amunt