Davant les pròximes eleccions: Inclusió, ocupació i justícia social

La crisi continua vigent per a bona part de la població valenciana. La desocupació ens fa especialment vulnerables i ni tan sols l’accés al treball garanteix eixir de la pobresa o l’exclusió social. Actualment, un de cada tres ciutadans i ciutadanes de la Comunitat Valenciana està en situació o risc de pobresa.

Davant les pròximes eleccions, reclamem posar en el centre del debat polític la inclusió, l’ocupació i la justícia social. Nova Feina, com a part de la societat civil valenciana, se suma a les reivindicacions de les plataformes representatives del tercer sector de les quals formem part: les xarxes de lluita contra la pobresa i l’exclusió, la justícia fiscal, les finances ètiques i una economia amb valors, social i solidària.

Per això, exigim a totes les candidatures un compromís clar amb:

L’adequada dotació i execució total dels pressupostos per a les polítiques socials i la igualtat, la lluita contra la pobresa, l’accessibilitat universal, l’educació i la sanitat públiques i en defensa del medi ambient.

L’Agenda 2030, els Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i el Pilar Europeu de Drets Socials han d’emmarcar i vincular totes les polítiques i iniciatives de la Comunitat Valenciana per a aconseguir un canvi de model social, sent prioritàries la igualtat d’oportunitats i d’accés al mercat de treball, unes condicions de treball justes i la protecció i inclusió social.

Reconèixer els drets socials, entre ells, i amb especial prioritat, la sanitat, l’educació, els serveis socials, l’habitatge social, el sistema de pensions, i les rendes bàsiques garantides, com a bases fonamentals del Model Social del nostre Estat de Benestar. Dotar adequadament la línia pressupostària per a la implementació i el desenvolupament de la Renda Valenciana d’Inclusió.

La Comunitat Valenciana ha de realitzar avanços mesurables en la transició cap a una economia verda i circular, d’acord amb els objectius de l’Agenda de Nacions Unides per a l’any 2030 en camps com: les energies renovables, l’agricultura ecològica, la reconversió de models de consum, la innovació i la cohesió social.

Comptar amb un sistema fiscal suficient, equitatiu, eficient i just a fi d’incrementar la recaptació i per tant la inversió social. Que la nostra comunitat siga un territori lliure de paradisos fiscals, amb impostos progressius, reduccions per a persones amb necessitat que contribuïsquen a reduir la bretxa de gènere i eliminant exempcions injustificades.

Impulsar una contractació pública ètica i responsable, amb l’aplicació real de la reserva de mercat i clàusules socials que incloguen, entre altres, la contractació de persones en situació vulnerable per part de les empreses adjudicatàries, així com fomentar que els materials dels proveïdors provinguen de comerç just i/o empreses d’inserció. Defensem l’aplicació i continuïtat de l’acció concertada social amb entitats sense ànim de lucre o (privades) d’iniciativa social.

L’aprovació d’una legislació autonòmica de suport actiu a les famílies i altres unitats de convivència, que assegure l’accés a les mateixes – i especialment als i les xiquets i xiquetes creant i impulsant un Pacte Autonòmic- que garantisca la cobertura mínima dels béns materials i socials bàsics.

L’adequat desenvolupament de l’estratègia valenciana per la igualtat de tracte, la no discriminació i la prevenció de delictes d’odi, amb pressupost suficient que garantisca la protecció jurídica real i efectiva.

La creació de la Mesa de Diàleg Civil en la Comunitat Valenciana, amb la participació de les plataformes del tercer sector més representatives, que institucionalitze la interlocució, la consulta i la negociació en la construcció consensuada de les polítiques socials i d’inclusió.

Destinar efectivament en la legislatura el 0,7% dels pressupostos autonòmics a cooperació internacional al desenvolupament, alineada amb un enfocament per al desenvolupament sostenible que contribuïsca a la posada en pràctica de l’Agenda 2030.

Un compromís ferm amb la prevenció i detenció de desnonaments, l’erradicació del sensehogarisme, la pobresa energètica i la creació d’un vertader parc públic, social i accessible d’habitatge. Comptar amb una estratègia pública d’arrelament local, lluita contra la despoblació i desenvolupament rural inclusiu.

Adoptar i desplegar una Llei territorial del Tercer Sector d’Acció Social de la Comunitat Valenciana, que reconega jurídicament, de suport i estabilitat institucional i econòmica al conjunt d’entitats que integren aquesta part de la societat civil organitzada. A més, el govern autonòmic de la Comunitat Valenciana, crearà així mateix un Fons territorial d’Innovació Social, dotat prou, dirigit a finançar programes socials d’inclusió des d’enfocaments innovadors realitzats per organitzacions del tercer sector d’acció social.

Feu un comentari

L'adreça electrònica no es publicarà. Els camps necessaris estan marcats amb *

Suscríbete a nuestra newsletter

Desplaça cap amunt