Amb nosaltres contribueixes a la formació i l'accés a l'ocupació de les persones aturades.

Nomene
Cognoms
Email
Telèfon
Adreça
Població
Codi Postal
Província
¿Particular o empresa? ParticularEmpresa
DNI
NIF
Import
Un altre import
Periodicitat
Periodicitat puntual
Quina forma de pagament preferixes?
Missatge


La teua aportació té un gran impacte social i beneficis fiscals importants:

Els primers 150 euros aportats desgraven el 75 % en l'IRPF, a partir d'ací el 30 % o el 35 % si portes tres anys col·laborant amb nosaltres.

Les empreses desgraven el 35 % en l'Impost de societats, i el 40 % a partir del tercer any.