Amb nosaltres contribueixes a la formació i l'accés a l'ocupació de les persones aturades.

  Nomene
  Cognoms
  Email
  Telèfon
  Adreça
  Població
  Codi Postal
  Província
  ¿Particular o empresa? ParticularEmpresa
  DNI
  NIF
  Import
  Un altre import
  Periodicitat
  Periodicitat puntual
  Quina forma de pagament preferixes?
  Missatge


  La teua aportació té un gran impacte social i beneficis fiscals importants:

  Els primers 150 euros aportats desgraven el 75 % en l'IRPF, a partir d'ací el 30 % o el 35 % si portes tres anys col·laborant amb nosaltres.

  Les empreses desgraven el 35 % en l'Impost de societats, i el 40 % a partir del tercer any.