El treball és la millor eina.

Entenem la incorporació laboral com un treball en equip amb entitats socials,
voluntariat, institucions públiques, privades, agents socials i empreses.

L'empresa és la peça fonamental.

L’empresa és clau, facilita oportunitats laborals a les persones que més difícil ho tenen.
Per açò 148 les empreses han confiat en nosaltres i generat la inserció laboral de 167 persones, en l’últim exercici. I ho van fer reconeixent a les contractades com a professionals competents.

GRÀCIES per la vostra implicació. Cada dia aconseguim que més persones troben un treball.

La campanya ‘empresa + social’ reconeix a les empreses que confien i ofereixen oportunitats. La contractació de persones en situació o risc d’exclusió social és una bona pràctica empresarial que permet avançar en Responsabilitat Social.

Ací pots consultar la publicació que realitzem amb motiu de les IV Jornades Empresa + social.