Espenta!

Aquesta iniciativa presenta un conjunt d’accions dirigides a incrementar la visibilitat i el reconeixement de les empreses socials valencianes així com la seua professionalització i desenvolupament.

Es promouen les empreses socials i l’economia del bé comú com a activitats econòmiques sostenibles, centrades en les necessitats humanes i els valors universals.

Espenta! Jove dóna suport a les iniciatives d’emprenedoria social juvenil a través de la formació, l’assessorament personalitzat i la difusió.

  • Facilitem l’accés als recursos formatius, d’assessorament i suport als projectes de creació d’empreses socials i organitzacions del bé comú i la sostenibilitat. 
  • Dotem d’eines per a l’anàlisi de la viabilitat de projectes d’emprenedoria social.
  • Millorem la capacitació dels professionals del sector en la gestió empresarial, la rendició de comptes i el mesurament de l’impacte. 


Agenda Espenta!

Recursos

Ací trobaràs una sèrie de recursos útils per a projectes d’emprenedoria social

Patrocina:

Ocupat Alacant

Han col·laborat: