Fundació Nova Feina de la Comunitat Valenciana (d’ara endavant Nova Feina), de nacionalitat espanyola i titular del lloc web novafeina.org és una fundació privada, no governamental, sense ànim de lucre, amb domicili social a Quart de Poblet (València), CP: 46.930, Carrer Aparellador Antonio Monzó, 11 sota esquerra, inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat Valenciana amb el número 520 (V), CIF: G-53.863.403, info@novafeina.org

Tant el domini principal novafeina.org com els secundaris: empresamassocial.es, espenta.org i espentajove.org, són titularitat de Nova Feina i estan regulats per aquesta política de privacitat i l’avís legal.

Política de Privacitat i Protecció de dades personals

1. Navegació anònima a través de la web
Nova Feina només obté i conserva la següent informació sobre els visitants de la nostra web:

a. El nom de domini del proveïdor (PSI) i/o adreça IP que els dóna accés a la xarxa.
b. La data i hora d’accés a la nostra web.
c. L’adreça d’Internet des de la qual va partir el link que dirigeix a la nostra web.
d. El nombre de visitants diaris de cada secció.

La informació obtinguda és totalment anònima, i en cap cas pot ser associada a una persona usuària (usuària d’ara endavant) concreta i identificada.

2. Navegació amb Javascript, CSS i Cookies
Per a navegar per aquest lloc web és necessari tindre activades les opcions de Javascript, CSS i Cookies, xicotets fitxers de dades que es generen en l’ordinador de la usuària i que ens permeten guardar elements de personalització dels continguts que la usuària va triar en la seua primera visita al lloc web. Totes nostres cookies guarden la informació de forma encriptada i es destrueixen de forma automàtica passat cert temps. La usuària, per part seua, podrà eliminar les cookies que li siguen remeses mitjançant la configurador del navegador utilitzat per a accedir al lloc web. Per a més informació, consulta la nostra política de Cookies.

3. Tractament de les dades personals
D’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció de dades així com en matèria de serveis de societat de la informació i comerç electrònic, la usuària accepta que les dades personals que ens facilite a través del lloc web, o qualsevol altre que facilite a Nova Feina, per al seu accés a alguns dels serveis o activitats publicitades, siguen objecte de tractament i incorporats a fitxers titularitat de Nova Feina del que és responsable aquesta entitat.

La recollida i tractament de les dades personals té com a finalitat gestionar les sol·licituds que la usuària realitze a Nova Feina a través del lloc web i complir les obligacions legals en matèria de protecció de dades personals, així com facilitar informació sobre les campanyes i activitats que duem a terme, recaptar fons per a les nostres finalitats fundacionals i -si escau- altres finalitats que s’indiquen en els formularis del lloc web on es recapten les dades de la usuària.

La usuària respondrà, en qualsevol cas, de la veracitat de les dades facilitades, reservant-se Nova Feina el dret a excloure dels serveis registrats a tota usuària que haja facilitat dades falses, sense perjudici de les altres accions que procedisquen en Dret.

Les dades que se sol·liciten a la usuària en els formularis de recollida tindran caràcter obligatori llevat que s’indique el contrari en el formulari corresponent. En el cas que la usuària no facilite les dades sol·licitades amb caràcter obligatori, Nova Feina no podrà tramitar la sol·licitud realitzada el servei sol·licitat mitjançant el formulari de què es tracte. Els formularis a través dels quals s’obtenen les dades personals de les usuàries de la pàgina Web, inclouen les corresponents caselles mitjançant la marcació de les quals aquestes manifesten l’acceptació de la corresponent política de privacitat.

Nova Feina es compromet al compliment de la seua obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu haver de tractar-los amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures d’índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per a evitar la seua alteració, pèrdua, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb la normativa vigent en matèria de protecció, Reglament General de Protecció de Dades (UE 2016/679 de 27 d’abril de 2016, RGDP), i altra legislació aplicable.

El titular de les dades personals haurà de dirigir-se per escrit a la persona responsable Delegada de Protecció de Dades en Nova Feina, mitjançant correu electrònic a info@novafeina.org o al domicili social anteriorment indicat, per a l’exercici dels drets d’accés, rectificació, cancel·lació, oposició, esborrat i portabilitat de les seues dades , indicant en l’assumpte “protecció de dades” i acreditant la seua identitat de forma fefaent.

Nova Feina no realitzarà cessions de dades a tercers sense obtindre prèviament el seu consentiment, amb l’excepció d’aquelles necessàries per al compliment de les obligacions legals a les quals Nova Feina estiga subjecta a cada moment per la seua naturalesa i activitat i/o per al compliment de la sol·licitud de participació que Vostè realitze. En aquest sentit, Nova Feina l’informa que les seues dades poden ser cedits a les empreses i organitzacions que participen en els nostres programes, atès que això resulta necessari per a la gestió dels beneficis de cada programa.

4. Seguretat
Garantim que qualsevol transmissió que es produïsca de les seues dades personals es farà mitjançant una tecnologia que compleix els màxims estàndards de seguretat. La comunicació entre la seua màquina i els nostres servidors s’estableix de manera encriptada. El tractament de les dades ho realitzarà solament personal autoritzat i responsable de Nova Feina.

5. Reclamacions
Si considera que el tractament de les Dades Personals vulnera la normativa o el que s’estableix en el present document, pot presentar una reclamació:
– A la nostra persona Delegada de Protecció de Dades, a través de les adreces postal i electrònica indicades.
– Davant l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, a través de la seua seu electrònica, o de la seua adreça postal.

6. Conservació de dades
Les Dades Personals es conservaran mentre es mantinga la seua relació amb Nova Feina i, després de la finalització d’aquesta relació per qualsevol causa, durant els terminis de prescripció legals que siguen aplicable. En aquest supòsit, es tractaran únicament als efectes d’acreditar el compliment de les nostres obligacions legals o contractuals. Finalitzats aquests terminis de prescripció, les dades seran eliminades o, alternativament, anonimitzats.