Memòria 2021

Memòria d’activitats 2021. És un document que arreplega i resumeix el projectes, reptes assumits, tasques realitzades i el grau d’èxit aconseguit.

Memòria 2020

Memòria d’activitats 2020. És un document que arreplega i resumeix el projectes, reptes assumits, tasques realitzades i el grau d’èxit aconseguit.

Empresa + Social

Publicació de les IV Jornades Empresa Més Social, acte de reconeixement a les empreses col·laboradores amb la Fundació Nova Feina en la contractació de persones en desavantatge social. Inclou els articles:

  • Junts per l’ocupació integradora, Mª Dolores Sebastián.
  • La responsabilitat social de l’empresa com a compromís amb la inclusió social dels més vulnerables, Gemma Fajardo.
  • La contractació de persones vulnerables com la bona pràctica empresarial socialment responsable, Josep Ochoa.
  • Nova Feina, treballem en roig per l’ocupació, Ana Isabel Tórtola.
  • Treballs que donen vida, testimoniatges.
  • La integració sociolaboral de col·lectius vulnerables i la responsabilitat social empresarial, Eduardo Rojo.

Joventut emprenedora.

Guia pràctica per a planificar i desenvolupar una idea de negoci, editada amb el suport de la Regidoria de joventut de l’Ajuntament d’Alacant. Introdueix:

  • Idees i continguts com la iniciativa empresarial, la persona emprenedora, la idea de negoci
  • Planificant l’estratègia: pla d’empresa, formes jurídiques, economia social
  • RSE la responsabilitat social empresarial, el finançament, ajudes i subvencions per a emprenedors
  • Emprendre en internet, recursos per a emprenedors: institucions locals de suport a persones emprenedores i l’estratègia d’emprenedoria 2013-16.

La inserció social per l'ocupació. L'experiència de la Fundació Nova Feina

Article en el llibre “Emprenedoria, economia social i ocupació” editada per la Universitat de València   (IUDESCOOP – Institut Universitari d’Economia Social i Cooperativa), pàgines 179-206 any 2010.

AFOCEJ. Respostes de l'economia social.

Article en la Revista d’Economia Pública, Social i Cooperativa del CIRIEC-Espanya, nº Extraordinari “Respostes empresarials de l’economia social”, desembre 1998, pàg. 25-43, amb motiu del X Aniversari d’AFOCEJ.