Ocupació

Ajudem a les persones aturades en situació de vulnerabilitat a la seua incorporació laboral, amb serveis d’orientació i intermediació en l’ocupació.

Formació

Impartim cursos de diferents especialitats tècniques, que inclouen pràctiques no laborals i la millora de les competències personals, professionals i de comunicació.

Emprenedoria

Emprendedores

Assessorem a les persones emprenedores en l’engegada de la seua iniciativa empresarial. Promovem les empreses socials i responsables.

Serveis a empreses i entitats

quehacemos_servicios

Realitzem selecció de personal, formació a la mida, programes de RSE i gestió de serveis públics d’ocupació.

Incidència

quehacemos_incidencia

Amb la incidència pública impulsem la transformació social i la generació d’oportunitats reals per a totes les persones.

Treball en xarxa

quehacemos_enred

La intervenció sociolaboral requereix del treball en xarxa de tots els actors que participem, ens permet coordinar-nos, no duplicar recursos i impulsar sinergies.