Impartim cursos de diferents especialitats tècniques, que inclouen pràctiques no laborals i permeten la millora de les competències personals, professionals i de comunicació.

Jornades d'orientació vocacional i professional que realitzem en col·laboració amb institucions. Us Informem de tota l'oferta formativa per a facilitar la presa de decisions

Competències per a l'ocupació

Treball en equip, iniciativa, habilitats socials....

Aprenem i entrenem aquestes competències transversals en les nostres activitats i realitzem formació per a altres entitats.

TICs i ocupació

L'ús eficaç d'internet i les xarxes socials facilita la cerca d'ocupació. Comptem amb aules multimèdia i realitzem accions formatives per a millorar les competències digitals.

Formació per a emprendre

Com estudiar la viabilitat del teu projecte, ajudes i subvencions, o com impulsar una empresa social són continguts que abordem en la formació per a l'emprenedoria.

Patrocina:

Notícies de formació