Els nostres principals resultats de l’últim exercici són:

Personas contratadas
0
Persones contractades
voluntarias
0
Persones voluntàries

Treballem amb:

0
Xarxes associatives
0
Agents socials privades
0
Institucions públiques
Col·laborem amb les persones en el seu Itinerari d’Inserció Sociolaboral, on dirigim el treball a l’adquisició d’habilitats i coneixements per a empoderar a la persona pel seu creixement professional.
0
Persones ateses en el nostre servei d'inserció sociolaboral
0
Itineraris d'Inserció Sociolaborals
0
Empreses col·laboradores
0
Ofertes gestionades
0
Persones han trobat treball

Nova Feina facilita la inserció laboral a través de la intermediació entre les persones en situació de vulnerabilitat i el sector empresarial.

Formem a les persones per a millorar la seua empleabilidad, abordant les seues manques per a desenvolupar les competències demanades per les empreses.

0
Alumnes/as
acciones formativas
0
Accions formatives de més de 250h.
0
Persones realitzen pràctiques no laborals en empreses ordinàries.
0
Empreses creades
0
Persones emprenedores assessorades

Treballem de forma personalitzada amb cada persona emprenedora, depenent dels objectius que persegueix.

Promovem l’emprenedoria des de noves perspectives d’enfocaments innovadors.

0
Projectes d'Emprenedoria Social
0
Iniciatives en coworking Capiqua

Hem incorporat l’Auditoria Social, com una eina de gestió, en aliança amb les xarxes de finances alternatives i economia solidària, Enclau i REAS-PV. És el nostre  compromís per la millora contínua, la qualitat i la transformació social.

Seguim en el nostre procés de millora aplicant els sis principis de l’economia solidària: Equitat, Treball, Sostenibilitat Ambiental, Cooperació Sense Finalitats Lucratives i Compromís amb l’Entorn.

El resultat de l’Auditoria Social de Nova Feina de l’any 2016 és el següent:

EQUITAT I TREBALL

de les persones treballadores són dones

del càrrecs de responsabilitat els ocupen dones

del personal participa en l'aprovació del Pla d'actuació

% dels contractes són indefinits

0
Escala salarial

SI compta amb salaris públics

SI compta amb mesures per a conciliar i per a fomentar la formació

SOSTENIBILITAT AMBIENTAL

0
Emissions de CO2 2 Tn

SI l’entitat compta amb mesures de millora de la gestió ambiental

COOPERACIÓ

Intercooperación entre entitats de l'ESS

Compres a entitats de REVES i del Mercat Social

Compres a entitats no lucratives

SENSE FINALITATS LUCRATIVES

El % de facturació dels ingressos totals és del

Les subvencions representen el

Suport econòmic a entitats o xarxes socials

SI l’entitat és sòcia/client d’entitats de finances ètiques