Apostem per la transparència i la rendició de comptes

Els ingressos en 2021 van ascendir a 708.941,64 € amb la següent distribució:

Les despeses en 2021 van ser de 656.614,74 € repartits en les següents partides:

Any en curs
Anys anteriors:
Relació de subvencions
Pla d’actuació
Memòria d’activitats
Balanç econòmic