Apostem per la transparència i la rendició de comptes

Els ingressos en 2020 van ascendir a 563.731,24 € amb la següent distribució:

Les despeses en 2020 van ser de 519.911,62 € repartits en les següents partides:

El romanent positiu és de 43.819,62 €
Any en curs
Anys anteriors:
Relació de subvencions

Pròximament

Pla d’actuació
Memòria d’ activitats

Pròximament

Balanç econòmic

Pròximament