Política de privacitat

Qui és el responsable del tractament de les seues dades?

FUNDACIÓ NOVA FEINA DE LA COMUNITAT VALENCIANA. G53863403. C/ APARELLADOR ANTONIO MONZÓ, 11 Baix esq. – 46930 – QUART DE POBLET – VALÈNCIA. 961297343. proteccion.datos@novafeina.org

Dades de contacte del Delegat de Protecció de Dades (DPD):

IMPULSO SISTEMAS, COOP.V. C/ APARELLADOR ANTONIO MONZÓ, 11 Baix esq. proteccion.datos@novafeina.org

Amb quina finalitat tractem les seues dades personals?

En FUNDACIÓ NOVA FEINA DE LA COMUNITAT VALENCIANA tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de Gestionar la formació, serveis orientats a la incorporació laboral o autoocupació, gestionar la pertinença a la fundació, així com enviar comunicacions sobre els nostres i serveis i activitats que puguen ser d’interès. En el cas que no facilite les seues dades personals, no podrem complir amb les funcionalitats descrites anteriorment. No es prendran decisions automatitzades sobre la base de les dades proporcionades.

¿Por cuánto tiempo conservaremos sus datos?

Les dades es conservaran mentre l’interessat no sol·licite la seua supressió, i si escau, durant els anys necessaris per a complir amb les obligacions legals.

Quina és la legitimació per al tractament de les seues dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seues dades:
  • Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats i gestió administrativa. (RGPD art. 6.1.b).
  • Interès legítim del Responsable: Enviament de comunicacions comercials fins i tot per via electrònica. (RGPD Considerant 47, LSSICE art. 21.2).
  • Execució d’un contracte: Gestió de persones usuàries que s’han interessat sobre els nostres serveis. (RGPD, art. 6.1.b).
  • Consentiment de l’interessat: Enviar comunicacions comercials, inclusivament per via electrònica. (RGPD, art. 6.1.a, LSSICE art.21).
  • Interès legítim del Responsable: Gestió de les dades de contacte professionals (LOPDGDD art.19, RGPD art. 6.1.f).

A quins destinataris es comunicaran les seues dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:
  • Administració pública amb competència en la matèria, amb la finalitat de Prestació dels serveis d’incorporació laboral
  • Associacions i organitzacions sense ànim de lucre, amb la finalitat de Prestació dels serveis d’incorporació laboral
  • Entitats col·laboradores en els serveis d’inserció laboral, amb la finalitat de Prestació dels serveis d’incorporació laboral

Transferències de dades a tercers països

Estan previstes les següents transferències de dades a tercers països:
  • Google Ireland Limited, amb la finalitat de Correu electrònic i Almancenamiento online. La garantia per a aquesta transferència s’ha establit a través de: Clàusules tipus de protecció de dades. Pot consultar informació addicional en: https://policies.google.com/privacy.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seues dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en FUNDACIÓ NOVA FEINA DE LA COMUNITAT VALENCIANA estem tractant, o no, dades personals que els concernisquen. Les persones interessades tenen dret a accedir a les seues dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seua supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguen necessaris per a les finalitats que van ser arreplegats. Igualment té dret a la portabilitat de les seues dades. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seues dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seua situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seues dades. En aquest cas, FUNDACIÓ NOVA FEINA DE LA COMUNITAT VALENCIANA deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions. Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma: dirigint-se a proteccion.datos@novafeina.org o C/ APARELLADOR ANTONIO MONZÓ, 11 Sota esq.. Quan es realitze l’enviament de comunicacions comercials utilitzant com a base jurídica l’interès legítim del responsable, l’interessat podrà oposar-se al tractament de les seues dades amb aqueixa fi. El consentiment atorgat és per a totes les finalitats indicades la base legal de les quals és el consentiment de l’interessat. Té dret a retirar aquest consentiment en qualsevol moment, sense que això afecte la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada. En cas que senta vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seues dades personals, especialment quan no haja obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.aepd.es.

Com hem obtingut les seues dades?

Les dades personals que tractem en FUNDACIÓ NOVA FEINA DE LA COMUNITAT VALENCIANA procedeixen de: El propi interessat.
Desplaça cap amunt